XXIII Konkurs Fotograficzny

i Konkurs na Miniaturkę Filmową


Bory Tucholskie 2010


Ogólne przepisy regulaminowe konkursów

1.       Organizatorzy:

Borowiackie Towarzystwo Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi

2.       Cele konkursów

Upowszechnianie piękna i walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Borów Tucholskich

Odszukiwanie osobliwych charakterystycznych miejsc i cennych elementów krajobrazu i obiektów    zabytkowych i przyrodniczych

Rejestrowanie i utrwalanie na fotografii i filmie krajobrazu i obiektów

Rozwijanie amatorskiej fotografii i filmowania

Promowanie turystyki w regionie

3.       Przedmiot konkursów

Przedmiotem konkursów jest otaczająca nas przyroda, zabytki, życie codzienne w krajobrazie Borów Tucholskich: flora, fauna, pomniki przyrody, architektura, siedliska ludzkie, działalność i zachowanie człowieka

4.       Ustalenia organizatorów

Do konkursu mogą być nadesłane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie i nie były dotychczas publikowane.

Prace konkursowe należy przesłać do 15 X 2010 r .  na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 7 B, 89-500 Tuchola  z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny" lub „Konkurs na Miniaturę Filmową"

Każda praca (fotografia na odwrocie lub film na płycie) powinna zawierać: godło, tytuł, wiek autora

W oddzielnej kopercie opatrzonej godłem należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania i spis prac (dotyczy konkursu fotograficznego), tytuł (dotyczy konkursu filmowego)

Jury powołane zostaje przez organizatorów

Wyniki konkursów ogłoszone zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej połączonej z projekcją filmów w dniu 9 XI 2010 r. (wtorek) o godz. 1600 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B

Nagrodzone i wyróżnione prace (filmy i fotografie) przechodzą na własność organizatorów, którzy mają prawo do wykorzystania ich na wybranych polach ekspozycji  (w tym w wydawnictwach regionalnych i promocji regionu) z zachowaniem praw autorskich

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie zgodnych z ustaleniami regulaminowymi, niskiej jakości technicznej, naruszających godność osobistą człowieka i zasady dobrych obyczajów

Pełnoletni autorzy prac  mają prawo uczestniczyć w obu konkursach

Organizatorzy nie odsyłają autorom prac nadesłanych na konkurs, które nie zostały nagrodzone, wyróżnione lub wyłączone z oceny konkursowej

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursowych

Uczestnictwo i warunki konkursu fotograficznego

Uczestnik winien przesłać zestaw składający się z 3 zdjęć kolorowych lub czarno - białych

Format nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm

Fotografie oceniane będą w trzech kategoriach: dziecięcej -  do 13 lat

młodzieżowej  - 14 - 17 lat

dorosłych - powyżej 18 lat

Uczestnictwo  i warunki konkursu filmowego

Do konkursu może być nadesłany film stworzony dowolną techniką (kamera, aparat cyfrowy, telefon komórkowy) o charakterze dokumentu, a także innej formy krótkiego metrażu - etiudy i miniatury, którego czas projekcji mieści się w czasie od 120 - 180 sekund

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową zapisaną na 3 płytach DVD

W konkursie filmowym mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 18 lat

Nagrody i wyróżnienia

Dla dorosłych (w obu konkursach) organizatorzy przewidują

nagrody pieniężne:

I nagroda 400 zł

II nagroda 300 zł

III nagroda 200 zł

W kategorii dziecięcej i młodzieżowej konkursu fotograficznego przewiduje się nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów o łącznej wartości 1700 zł

Wyróżnienia w obu konkursach

Zakwalifikowanie fotografii do wystawy

Zakwalifikowanie filmu do projekcji

O ewentualnych zmianach w podziale nagród decyduje jury konkursu

Sekretariat konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Pocztowa 7 B, 89-500 Tuchola

Tel/fax 52 3345038,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Tucholi w ramach konkursu ofert