Aktualności

W czwartek 6 kwietnia 2017 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z Dariuszem Gwiazdowiczem, który jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego aktywność naukowa jest skoncentrowana głównie na roztoczach zasiedlających zróżnicowane ekosystemy i mikrośrodowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami i realizuje tematy badawcze na kilkunastu uniwersytetach i instytutach badawczych w Europie, Antarktyce, Australii, Iranie, Japonii, Meksyku, Peru, Rosji. Jest autorem bądź współautorem licznych prac naukowych i popularno-naukowych, podręczników akademickich, a także jest redaktorem wielu książek.

1 2 3 4

Profesor Gwiazdowicz czytelnikom biorącym udział w spotkaniu opowiedział w sposób niezwykle ciekawy o swojej pierwszej książce podróżniczej, która ukazała sie w zeszłym roku pt. „Podróże nieudacznika Poznawanie świata po swojemu” Opisał w niej ponad 30 zakątków na całym świecie, ilustrując je ciekawymi fotografiami. Książkę czyta się jednym tchem, a „zaczyna się od tego, co jest siłą, co jest głosem, który podrywa i zmusza do tego, aby ruszyć w drogę...”

5 6 7 8 

Dariusz Gwiazdowicz zachęcił młodzież z tucholskich szkół do zwiedzania różnych zakątków świata, w taki sposób, jaki każdemu odpowiada. Po spotkaniu każdy uczestnik spotkania mógł nabyć książkę i zdobyć autograf autora.

We wtorek 4 kwietnia 2017 r. po raz ósmy w ramach warsztatów artystycznych Elementy dekoracji wnętrz – ozdoby wielkanocne  spotkała się grupa miłośniczek sztuki art deco.

Uczestniczki pod kierunkiem nauczyciela plastyka - Elżbiety Pieczki wykonały świąteczne ozdoby metodą decoupage.

1 2 3 4 5 6 7 

We wtorek 28 marca 2017 r. odbył się wernisaż malarstwa Józefa Kuklińskiego pt. Zachować od zapomnienia. Gości powitała oraz przedstawiła artystę - dyrektor biblioteki Hanna Szramka.

1 2 3 4 5 6 7 8

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, przybyło bardzo liczne grono przyjaciół i znajomych, rodzina oraz miłośnicy malarstwa.  Były gratulacje, kwiaty, m.in. od Tadeusza Kowalskiego - Burmistrza Tucholi, Małgorzaty Oller - Przewodniczącej Rady Powiatu Małgorzaty Stawickiej - Prezesa Zarządu Spółdzielni TUCHMET i proboszczów tucholskich parafii: ks. Jana Pałubickiego i ks. Wiesława Herolda. Dla uczestników wernisażu artysta przygotował miłą niespodziankę. Obraz jego autorstwa otrzymała osoba, której szczęśliwie „trafił się” katalog wystawy z autografem.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Józefa Kuklińskiego inspiruje przyroda, natura, a przede wszystkim wnikliwa obserwacja otaczającego świata oraz tęsknota za tym, co minęło. Malarz urodził się w Borach Tucholskich. Po wojnie przeprowadził się do Gdyni. Zawodowo związał się z Marynarką Wojenną, dosłużył się stopnia komandora. Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony i od 1996 r.  na stałe zamieszkuje w Rzepicznej - uroczej borowiackiej wsi. Malarska przygoda Józefa Kuklińskiego zaczęła się w 1977 r. Jego obrazy przedstawiają  ulubione przez niego morze oraz bory, wyrażając tęsknotę za tym, co bezpowrotnie przemija. Lubi kopiować obrazy znanych twórców, a w szczególności Wojciecha Kossaka. Fascynuje go również renowacja starych obrazów, zwłaszcza tych, których uszkodzenia stanowią duże wyzwanie. W swoim życiu zetknął się z tak znanymi postaciami malarstwa jak: Marian Mokwa, Antoni Suchanek oraz Henryk Baranowski – z którym się przyjaźnił. Obrazy malarza cenione są w kraju i za granicą, m.in. w Norwegii i Kanadzie. Bierze udział w wielu ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych, ale największą satysfakcję sprawiło mu zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej zorganizowanej w 1987 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszystkie jego prace wówczas prezentowane trafiły do Muzeum Wojska Polskiego.

Wystawę można oglądać do 5 maja 2017 r. w godzinach otwarcia biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!