ZT_Wydanie_Specjalne

Zapiski Tucholskie 2013, Nr 7, Wydanie Specjalne, Tradycje kształcenia nauczycieli w Tucholi. Od Semianrium Nauczycielskiego do Liceum Pedagogicznego, Tuchola 2013

stron: 264

fotografie: czarno-białe, kolorowe

tematyka:
Publikacja została wydana w zwiazku z III Zjazdem Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Tucholi, który miał miejsce 6 lipca 2013 r. W całości poświęcona jest placówkom szkolacym nauczycieli szkół powszechnych, które działały w Tucholi.

Zawiera następujące artykuły.

Jerzy Szwankowski, Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w tucholi w dobie zaboru pruskiego.

Paweł Redlarski, Dzieje i działalnośc Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920-1936.

Marek Sass, Liceum Pedagogiczne w tucholi w świetle dokumentów i wspomnień.

Jerzy Szwankowski, Pamięć o Seminarium i Liceum - zjazdy, spotkania towarzyskie, wydawnictwa.

CENA 15 zł