Spis treści


VII. ŻYCIE SPOŁECZNO - POLITYCZNE

Zagadnienia ogólne (od 1989 roku)

Uroczystości .Obchody
W Krzywogońcu Świętowano / Leszek Ciżmowski. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 28, s. 11
Obchody 370 urodzin Krzywogońca gm. Cekcyn
Organizacje społeczne. Stowarzyszenia. Koła.
Kluby
Chcą samodzielności / (bn). - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 44, s. 13
Koło Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
Jak natrętny petent / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 27, s. 17
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
Komputery z Fundacji Wolności / Kamilla Szablewska. - IL. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 18, s. 9
Przedstawiciele stowarzyszeń wiejskich woj. Kuj.-Pom. przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pruszcz
Kawaleria z Bysławka / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 69, s. 18
Klub Atrakcyjnych Kawalerów w Bysławku
Otrzymali więcej, niż chcieli / Kamila Szablewska // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 34, s. 6
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pruszcz przyznano wysoka dotacje z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Powstało tucholskie koło / (ks). - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 9, s. 13
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników
Ruszają dziś / Kamilla Szablewska // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 23, s. 6
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruszcz otworzyło  placówkę dla dzieci przedszkolnych
Ściągać inwestorów / Tomasz Markowski; rozm. Kamila Mróz. - il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 11, s.7
Poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość
Praca. Związki zawodowe. Zagadnienia socjalne
Edukacja
wobec bezrobocia - kształcenie młodzieży i  dorosłych / Opracowanie grupy standaryzacyjnej z powiatu tucholskiego // Pomost - pismo samopomocy. - czerwiec 2000, s. 
Garstka pracowników - tysiące bezrobotnych / Rafał Wodziczko. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 15, s. 7
Problemy lokalowe i finansowe PUP w Tucholi
Legbąd trapi bezrobocie / Monika Grzmiel. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 35, s. 7
Łakocie z precyzją / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 219, s. 14
W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej szkolenie dla bezrobotnych
Młodzi pracują / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 42, s. 5
Roboty publiczne dla absolwentów
Nie mogę pracować, bo jestem na kuroniówce / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 5, s. 5
Ocena rynku pracy i bezrobocia w powiecie 
Powstaje inkubator / Jacek Jaszczyk. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 10, s. 3
Tucholski Inkubator Przedsiębiorczości w walce z bezrobociem
PUP w tarapatach / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 18, s. 5
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd pracy w Tucholi
Rośnie i rośnie... / Rafał Wodziczko. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 7
Bilans bezrobocia w powiecie
Ruszyły szkolenia PAOW /Adam Paluśkiewicz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 34, s. 8
Szkolenie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Spojrzeć biedzie w oczy / Adam Paluśkiewicz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 16, s. 6
Spotkanie z posłanką Renatą Bastą w Żalnie. Temat dot. sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi
Wiklinowe cuda / Monika Grzmiel. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 34, s. 8
Wiklina i trawa / Aleksander Knitter. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 191, s. 12
Kurs wikliniarstwa dla bezrobotnych z pow. Tucholskiego
Zwalczają bezrobocie / Kamila Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 52, s. 3
Szkolenie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Pomoc społeczna. Działalność charytatywna
Co
słyszysz noworodku / G. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1, s. 1, 3
WOŚP
Czarne chmury / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 14, s. 7
Ocena pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
Czysto i schludnie/ (zł)// Gazeta Pomorska.- 2002, nr 2,s.11
Noclegownia dla mężczyzn
Dla dzieci z wadami wrodzonymi/ G. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 13
WOŚP
X [dziesiąty] jednodniowy szał serc i Się ma - nia! / G. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3 s. 12-13
WOSP
Jeśli nie dadzą, to doradzą / Jacek Jaszczyk // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 27, s. 5
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie   
Już wiadomo, ile / G. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 4, s. 8
Informacja o przebiegu i rozliczenie kwesty WOŚP
Sucha już zagrała / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 12
WOŚP
Światło nadziei w Plaskoszu / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 136, s. 15
Festyn charytatywny na zakup sprzętu dla hospicjum
Święta na Garbarach / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 75, s. 18
Wielkanoc w Środowiskowym Domu Samopomocy
Warsztaty terapeutyczne dla niepełnosprawnych / Kamilla Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 6, s. 6
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo w Tucholi
Warsztaty dla niepełnosprawnych / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 19, s. 3
Warsztaty terapii zajęciowej w Tucholi
Patologia społeczna
I pielęgniarka, i policjant / Rafał Wodziczko / // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 12, s. 5
Walka z alkoholizmem w gminie Cekcyn