Spis treści


XVI. KSIĘGARSTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA

Biblioteki. Czytelnictwo
Oczytani
kęsowianie. - Jadwiga Rekowska ; rozm. Barbara Zybało. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2003, nr 63, s. 13
Rozmowa z bibliotekarką
Podaruj książkę / Hanna Szulwic. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2003, nr 14, s. 11
Akcja zbierania książek dla MBP w Tucholi prowadzona przez „Tygodnik Tucholski"