kasica

Barbara Kasica-Kołomyjska "Tańcząc na wierzchołkach drzew" z 2008 r.

- zawiera 48 s.
- tomik ilustrowany grafikami Małgorzaty Obuchowskiej
- tematyka: poezja