tucholskie wsie

Wacław Kozłowski "Tucholskie wsie" z 2009 r.
- zawiera 431 s.
- tematyka: historia wsi powiatu tucholskiego od panowania książąt pomorskich po czasy najnowsze