telegramy

Maria Ollick "Telegramy patriotyczne. Zapomniana tradycja" z 2008 r.

 

  • zawiera 72 s.
  • fotografie kolorowe
  • tematyka: wydawnictwo albumowe, telegramy patriotyczne z lat 1895-1939, varia