Historia magistra vitae

P. Redlarski, A. Wegner, HISTORIA MAGISTRA VITAE, czyli rzecz o tucholskich strzelcach spod znaku kura, Tuchola 2015

stron: 248

zdjęcia: czarno-białe i kolorowe

tematyka:

Monografia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi wydana z okazji 20-lecia jego odrodzenia w 1995 r. Niniejsza publikacja została podzielona na trzy zasadnicze części. Rozdziały pierwszy i drugi dotyczą dziejów tucholskiego bractwa strzeleckiego w latach 1835-1939. W rozdziale trzecim i czwartym opisano odrodzenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi i jego dwudziestoletnią historię.

NAKŁAD WYCZERPANY