zabytki basta

Józef Basta, Zabytki architektury i budownictwa Ziemi Tucholskiej, Tuchola 2006

stron: 135

fotografie: kolorowe

tematyka album zabytków zgodny z Wykazem zabytków architektury i budownictwa województwa bydgoskiego