Aktualności

We wtorek 28 marca 2017 r. odbył się wernisaż malarstwa Józefa Kuklińskiego pt. Zachować od zapomnienia. Gości powitała oraz przedstawiła artystę - dyrektor biblioteki Hanna Szramka.

1 2 3 4 5 6 7 8

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, przybyło bardzo liczne grono przyjaciół i znajomych, rodzina oraz miłośnicy malarstwa.  Były gratulacje, kwiaty, m.in. od Tadeusza Kowalskiego - Burmistrza Tucholi, Małgorzaty Oller - Przewodniczącej Rady Powiatu Małgorzaty Stawickiej - Prezesa Zarządu Spółdzielni TUCHMET i proboszczów tucholskich parafii: ks. Jana Pałubickiego i ks. Wiesława Herolda. Dla uczestników wernisażu artysta przygotował miłą niespodziankę. Obraz jego autorstwa otrzymała osoba, której szczęśliwie „trafił się” katalog wystawy z autografem.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Józefa Kuklińskiego inspiruje przyroda, natura, a przede wszystkim wnikliwa obserwacja otaczającego świata oraz tęsknota za tym, co minęło. Malarz urodził się w Borach Tucholskich. Po wojnie przeprowadził się do Gdyni. Zawodowo związał się z Marynarką Wojenną, dosłużył się stopnia komandora. Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony i od 1996 r.  na stałe zamieszkuje w Rzepicznej - uroczej borowiackiej wsi. Malarska przygoda Józefa Kuklińskiego zaczęła się w 1977 r. Jego obrazy przedstawiają  ulubione przez niego morze oraz bory, wyrażając tęsknotę za tym, co bezpowrotnie przemija. Lubi kopiować obrazy znanych twórców, a w szczególności Wojciecha Kossaka. Fascynuje go również renowacja starych obrazów, zwłaszcza tych, których uszkodzenia stanowią duże wyzwanie. W swoim życiu zetknął się z tak znanymi postaciami malarstwa jak: Marian Mokwa, Antoni Suchanek oraz Henryk Baranowski – z którym się przyjaźnił. Obrazy malarza cenione są w kraju i za granicą, m.in. w Norwegii i Kanadzie. Bierze udział w wielu ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych, ale największą satysfakcję sprawiło mu zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej zorganizowanej w 1987 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszystkie jego prace wówczas prezentowane trafiły do Muzeum Wojska Polskiego.

Wystawę można oglądać do 5 maja 2017 r. w godzinach otwarcia biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w naszej bibliotece Harcerze czytali dzieciom. Wśród zaproszonych gości była pani hm. Danuta Słoma - Komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tucholi im. Bohaterów Walk o Wolność Ziemi Tucholskiej wraz z dwiema harcerkami: Dominiką Bucholc i Klaudią Graban. Harcerki czytały dzieciom bajki ze swojego dzieciństwa, a Komendantka ulubioną bajkę swojego wnuka. W przerwach zachęcały dzieci do wstąpienia w szeregi zuchów pokazując i ucząc zarazem harcerskiego powitania, piosenek i zabaw. Dzieci świetnie się bawiły.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W poniedziałek 6 marca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy witraży zainspirowanej sztuką średniowiecza. Prace zostały wykonane przez młodzież Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi na zajęciach artystycznych pod kierunkiem Elżbiety Pieczki.

1 2 3

Uczestników wernisażu powitała dyrektor biblioteki Hanna Szramka, która przybliżyła współpracę obu placówek. Dyrektor gimnazjum Leszek Nurczyński pochwalił młodych artystów za niezwykle ciekawe prace, za wyobraźnię i pomysłowość. Uczniów szkoły reprezentowała klasa II a.

4 5 6 7 8 9

Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki do 27 marca 2017 r.