maltych i grapa

Wybitni Niepospolici Zasłużeni Znani i nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu, red. Maria Ollick, Tuchola 2004 i 2005

stron: 265

fotografie: czarno-białe

tematyka: słownik biograficzny