„Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija - emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny kapitał w każdym z tych aspektów jego osobowości, potencjału i charakteru” (fragment z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbieta Olszewskiej „Wychowanie przez czytanie”).

W piątek 29 września 2017 r. w naszej bibliotece odbyło sie spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy z klasy I b z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Dzieci zapoznano z genezą święta oraz przybliżono postać patrona naszej biblioteki.

Do głośnego czytania dzieciom zaproszono mamy naszych czytelników: p. Bożenę Beredę, p. Dorotę Pieczkę i p. Agnieszkę Olszowy. Najmłodsi po wysłuchaniu tekstów dyskutowali o przeżyciach głównych bohaterów. Czytane książki poruszały takie wartości, jak: przyjaźń, cierpliwość oraz kulturalne zachowania.

1 2 3 4